Právě je čtv bře 04, 2021 4:44 am
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 2 ] 
Výkazy 
Autor Zpráva
Uživatelský avatar

Registrován: pon zář 24, 2007 3:31 pm
Příspěvky: 517
Příspěvek Výkazy
Uvádím a rekapituluji slíbené poslední téma pracovního setkání ArchiCADu, které se konalo 12.8. v Praze.

VÝKAZY PRVKŮ
Základem pro správné vykazování prvků je jejich správné členění v rámci projektu a jejich správné označování (popis v ID prvku). Vždy vycházím z toho co chci vykazovat a jakým způsobem to chci zobrazovat (i skrývat) a popisovat v projektu. Abychom mohli jakékoliv prvky vykazovat, musíme je napřed rozdělit do skupin, které následně vypíšeme pomocí interaktivní tabulky.

Všechny prvky se dají rozdělit do několika logických skupin:
  1. Typ prvku - první skupinu tvoří všechny "obecné" prvky AC (OKNA, DVEŘE, ZÓNY)
  2. Samostatná vrstva - druhou skupinu tvoří ucelené skupiny prvků (např. PROSTUPY, PŘEKLADY nebo STROPNÍ PRVKY), pro které máme vytvořené samostatné vrstvy (které je možné dle libosti různě zobrazovat nebo skrývat)
  3. Různá označení - třetí skupinu tvoří prvky, které mají v projektu stejný nebo podobný význam (KLEMPÍŘSKÉ, ZÁMEČNICKÉ, TRUHLÁŘSKÉ PRVKY), máme pro ně vytvořenou jedinou vrstvu a třídíme je pomocí označení v ID (např. 01/K),
  4. Závislé prvky - zvláštností jsou vnitřní a vnější parapety, které nejsou samostatnými prvky. Jejich vlastnosti vykazujeme z parametrů oken nebo dveří.

Interaktivní tabulka
Interaktivní tabulka vypisuje skupinu parametrů z vybraných prvků takovým způsobem, že každému prvku přidělí jeden řádek tabulky a do sloupců vypisuje parametry (nebo opačně). V případně volby "Sloučit stejné parametry" je možné vykazovat množství stejných prvků nebo celkové rozměry.

Napřed si musíme vytvořit novou tabulku. Např. z menu: Dokument -> Tabulky a seznamy -> Tabulky -> Nastavení sady.... Tlačítkem Vytvořit další...
Potom musím zvolit CO a JAK vykazovat. (pozor na to, abyste nastavovali správnou tabulku)

CO (které prvky) vykazovat nastavím na kartě KRITÉRIA nové tabulky.
Tady musím vhodnou kombinací kritérií popsat jednu ze skupin prvků, které v projektu mám. Od AC13 možné v kritériích vytvářet i nějaké logické podmínky (pomocí a, nebo a závorek)
Vhodné je kritéria doplnit o podmínku kontroly ID (jestli mají prvky vyplněné ID), abych mohl odfiltrovat prvky, které vypisovat nechci (např. PRÁZDNÝ OTVOR).

JAK (jaké vlastnosti a parametry) vykazovat nastavím na kartě POLE. Parametry, které chci vykazovat, jednoduše přesunu z levého podokna do pravého. Následně upravím jejich pořadí a případně upravím možnosti třídění a součtu.

Jaké parametry zvolit? U obecných modelovacích prvků (zeď, sloup, deska ...) mohu vybírat z různých parametrů popisující jejich rozměr (délku, plochu, objem) a materiál. Od verze AC 13 je navíc možné vykazovat rozměry na základě výpočtových pravidel (např.zmenšit objem až od určité velikosti otvoru, nebo definovat, které řezové výplně jsou izolace nebo vzduchové mezery a následně vykazovat jejich tloušťku).
Pokud budu vypisovat knihovní prvky (židlička, ale i okno, dveře nebo zóny) mohu navíc vybírat i z Doplňkových parametrů, tedy z konkrétních parametrů jednotlivých knihovních prvků. To použiji především pro textové popisy prvků, které mám u Většiny knihovních prvků na výběr z Parametrů pro seznam (v nastavení knihovního prvku, poslední skupina parametrů), ty jsou potom editovatelné z kteréhokoliv modelovacího prostředí.
Nakonec mám na výběr ještě z Obecných parametrů, které jsou dostupné pro všechny prvky (bez ohledu na jejich typ). Je to např. ID, výška od projektové 0, množství, vrstva, podlaží nebo zóna ve které je prvek umístěn, pro textové popisy je dostupná série 10 Vlastních textů (ty využiji především pro popis obecných modelovacích prvků, u kterých nemám možnost využít doplňkových parametrů, vlastní texty je možné editovat pouze v interaktivní tabulce).

Jako ukázku použití doplňkových parametrů jsem pro Vás připravil výkaz zón, tedy Tabulku místností, ve které doplňkové parametry (číslo skladby, povrch podlahy, stěn a stropu) vypisuji ze speciálního razítka zóny (konkrétní razítko zóny se nastavuje pomocí Volby->Atributy prvku->Kategorie zón...). Razítko i přednastavenou tabulku naleznete v tomto odkazu http://www.archinvea.cz/gdl/tabulka_mistnosti.zip.

TIP: Pokud budete chtít, můžete do interaktivní tabulky dostat jakoby dva řádky pro jeden prvek. Vtip je v zobrazení nadpisu a jeho nastavení na první 2 pole tabulky (ID a popis) ostatní parametry se potom zobrazí na dalším řádku. Ukázáno v předchozím tématu Prostupy nebo v prvním tématu Skládaný strop (kde navíc vypisuji pomocí tohoto postupu i délku 1ks trámu, tedy nikoliv sečtenou celkovou délku trámů)

Popisování v půdorysu
Všechny vykazované prvky je zároveň nutné ve výkresech nějakým způsobem označit. K tomu se ideálně hodí 2D prvek Asociativní popiska (její připojení k prvku je popsáno v předchozím tématu Základy). Implicitně je v AC k dispozici popiska typu ID, která (jako text) vypíše ID prvku. Nebo je možné zvolit některou ze standardních "bublin" (které v podstatě udělají totéž). Já Vám navíc nabízím k dispozici popisku Bublinu, která umí reagovat na obsah textu ID. Pokud bude text ID obsahovat znak "/", tak se bublina automaticky rozpůlí. Toto je vhodné na popis prvků z logické skupiny Různá označení, kde může být ID prezentováno např. 01/K.

Popisování parapetů oken obdobně jako jejich vykazování provádíme současně s popisováním samotného prvku OKNO. Tentokrát nevyužijeme asociativní popisku, ale Odkazovou značku, která zobrazí bublinu okna. Ta se nastavuje v nastavení okna(nebo dveří) na samostatné kartě "Odkazová značka". Abyste s popisem parapetů mohli pracovat, musíte si upravenou značku znacka_okno.gsm stáhnout z níže uvedeného odkazu. V grafickém "Nastavení bubliny" je názorně napsáno, které parametry okna slouží po označení parapetu a které pro jejich popis. (Tyto parametry zvolíme jako doplňkové při sestavování interaktivní tabulky). Popiska funguje automaticky, pokud je v parametrech okna nastavené zobrazení parapetu, bude se zobrazovat i bublina (POZN. někdy se změny projeví až po opětovném otevření nastavení okna a následného potvrzení OK). Obdobou značky pro okno je i přiložená znacka_dvere.gsm, které místo bublin pro parapety zobrazuje na hlavní bublině průchozí rozměry otvoru. Obě značky je možné použít i opačně (tedy znacka_okno pro dveře a naopak). Aby se značení oken a dveří nepletlo, doporučuji okna značit 01/O, bublina se automaticky rozdělí napůl. U dveří se do spodní poloviny automaticky vypíše orientace dveří.

Ještě přikládám jednu popisku, která pracuje obdobně jako popiska_vyskova_13 z tématu Základy. Jedná se o popisku obkladu zdi, vypisující dolní a horní hranu nebo výšku obkladu, který je vymodelován jako samostatná tenká zeď. TIP: V nastavení zdi, na kartě "Rozpočty a popisy" nastavte vztah k zónám - žádný efekt, aby se Vám o obklad nezmenšovala plocha místnosti.

Uvedené popisky byli prezentovány již před časem v tomto tématu http://www.archiforum.cz/viewtopic.php?f=8&t=2629, nyní Vám nabízím ke stažení aktuální variantu pro AC13

Vlastní knihovní prvek
Vzhledem k tomu, že se v knihovně AC nenacházejí všechny prvky, které bychom potřebovali do projektu umístit (tak abychom je mohli automaticky vykazovat), tak je občas nutné, vytvořit si prvek vlastní. O tom, jakým způsobem se vlastní prvek vytváří, bylo tady na fóru napsáno již několikrát. Já k tomu jen doplním: Abyste nemuseli pracně dokola vytvářet stejné Parametry pro seznam u každého nového prvku, připravil jsem pro Vás "šablony", resp. podtypy knihovního prvku, které všechny potřebné parametry již obsahují. Stačí tyto "knihovní prvky" načíst do knihovny a potom budou k dispozici v seznamu podtypů. (jak pro model-3D prvek, tak i pro symbol-2D prvek) Nazval jsem je komponenta2D a komponenta3D.
Obrázek
ObrázekObrázek

Pokud by někdo chtěl vykazovat parametr Typ skupiny (FM_Type), tak doporučuji do Hlavního popisu dopsat příkaz, který zajistí vyplnění parametru přednastavenými hodnotami.
Kód:
CALL "FM_types"


Univerzální prvek
Abyste nemuseli všechny prvky vytvářet, tak Vám nabízím k užívání jeden univerzální lineární 3D prvek 3D_polyline.gsm, kterým se dá ve spoustě případů chybějící prvek nahradit. Jedná se v podstatě o 3D čáru, kterou je možné několikrát v prostoru zalomit. Tento prvek je ideální např. pro vykazování oplechování, různých lemování. Navíc je jedním z parametrů tohoto prvku je i jeho celková délka.

Komponenty a univerzální prvek můžete stahovat z tohoto odkazu http://www.archinvea.cz/gdl/univerzalni_prvek.zip


Nakonec si dovolím uvést ještě jeden možný způsob vykazování a uvedu to rovnou na příkladu: Seznam skladeb konstrukcí, vytvořím jako skupinu detailů na nezávislém pracovním listě. Každá skladba (stěny, podlahy nebo střechy) je prezentovaná nějakým číslem, které následně vyplním do ID konkrétního prvku (zdi, podlahy, střechy). Seznam sice není nijak automatický, ale na základě něj a správného nastavení interaktivních tabulek, dokáží z AC dostat dostatečně podrobné podklady pro výkaz výměr. Např. interaktivní tabulkou vypíšu plochy podlah, následně potom mohu spočítat objemy jednotlivých vrstev vynásobením tloušťky vrstvy (ze seznamu skladeb) plochou podlahy.

Uvedené postupy jsou 100% funkční pouze za předpokladu určité "čistoty práce". Jsou tedy přímo závislé na tom, jak se k modelu v AC chováme. Při vytváření a umisťování prvků se musí vždy dodržovat předem stanovená pravidla, jinak nebude výsledek správný.

Tímto končím krátký seriál rekapitulující témata pracovního setkání. Setkání prezentovalo možnosti a způsob použití ArchiCADu při zpracování prováděcí dokumentace,tak abychom maximálně využili 3D modelu stavby z předchozích projekčních fází a doplnili ho o potřebné prováděcí informace. Budu velmi rád, za každý názor, který budete k uvedeným tématům mít.

Děkuji za pozornost.

_________________
ing. Michal Jirát
Business Centrum Mikrotechna a.s.
NOSCALE architects, s.r.o.
Odborná rada pro BIM
Výuka ArchiCADu na FA ČVUT

Realizační dokumentace a rekonstrukce v AC23 s přehledem, teamwork2 je super a prezentace pomocí BIMx nemá chybu


pát zář 03, 2010 9:31 pm
Profil
Moderátor
Moderátor
Uživatelský avatar

Registrován: pon črc 02, 2007 2:34 pm
Příspěvky: 452
Příspěvek Re: Výkazy
WELL DONE :!: :)

_________________
Intel Core i7 2630 2.0GHz, GeForce GT 540M, 8GB DDR3, W7 64


sob zář 04, 2010 8:39 am
Profil
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle  
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 2 ] 


Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků


Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru

Hledat:
Přejít na:  
cron
Powered by phpBB © phpBB Group.
Designed by Vjacheslav Trushkin for Free Forums/DivisionCore.
Český překlad – phpBB.cz